Indkaldelse til generalforsamling 2011

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

1. november 2011

 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

mandag den 21. november 2011, kl. 18.30

 

i Strandgårdsskolens festsal.

 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent, samt stemmetællere.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Skriftlig beretning udsendes til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

 – for perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2011.

Spørgsmål til regnskabet bedes stillet skriftligt senest d. 14. nov., hvis man vil være sikker på et uddybende svar.

a) Godkendelse af driftsregnskab

 b) Godkendelse af varmeregnskab

5. Fastsættelse af kommende års kontingent, (1. juli 2012– 30. juni 2013)

Dette sammen med bidrag til terrænbelysning.

Se budget forslag.

 

6. Fastsættelse af kommende års varmebidrag (1. juli 2012– 30. juni 2013)

Se budget forslag.

 

7. Fastsættelse af rykkergebyr.

 Foreslås uændret på 150,-kr.

 

8. Indkomne forslag

    8.1. Dansk kabel tv, se bilag 1.

 

 

9. Valg af udvalg:

9.1. Valg af Legepladsudvalg:

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Asger Worm, Tjørnelunden 24, modtager genvalg

Peter Larsen, Egelunden 74, modtager genvalg.

Morten Sønderup, Fyrrelunden 33, modtager genvalg.

Leon Axelsen, Bøgelunden 74, modtager genvalg.

 

 

9.2. Valg af Fastelavnsudvalg:

Udvalget vil meget gerne have mindst et par medlemmer mere, og der mangler folk, som vil hjælpe på selve dagen.

 

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Anne Klitfod, Granlunden 115, modtager ikke genvalg. 

Rob Wiegmans, Elmelunden 1, modtager genvalg

Christian Irgang-Dahlin, Granlunden 127 modtager genvalg

 

10. Valg af kasserer for en 2-årig periode:

 Nuværende kasserer:

Stella Hansen, Elmelunden 6, modtager genvalg

 

11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:

Nuværende bestyrelsesmedlemmer:

Bent Jacobsen, Granlunden 54, modtager genvalg

Gitte Elgaard, Egelunden 89, modtager genvalg

 

 

12. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter:

Nuværende bestyrelsessuppleanter:

Elsebeth Rasmussen, Elmelunden 12, modtager genvalg.

Tommy Vormslev Olsen, Elmelunden 14, modtager genvalg

Lone Qvistgaard, Tjørnelunden 12, modtager genvalg

 

13. Valg af 2 revisorer:

Nuværende revisorer:

Knud Jensen, Egelunden 25, modtager ikke genvalg.

Arne Hansen, Bøgelunden 40, modtager ikke genvalg.

Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69, opstiller

Peer Larsen, Granlunden 119, opstiller

 

14. Valg af 2 revisorsuppleanter:

Nuværende revisor suppleant Jens Smith, Bøgelunden 80, modtager genvalg

Nuværende revisor suppleant John Hübner Andersen, Elmelunden 10, modtager genvalg.

 

15. Overrækkelse af gårdprisen


16. Eventuelt

0

Din varekurv