Nyhedsbrev 2011-05

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

15. juli 2011

Nyhedsbrev 2011 – 05

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Skybrud
  2. Stophaner(koldt vand)
  3. Postkasser
  4. Ferielukning af kontoret
  5. Farvel til Peter
  6. Aflæsning af varme
  7. Bestyrelsen her og nu

 

1. Skybrud

Som de fleste nok har bemærket, blev Ishøj ramt af et gevaldigt skybrud. Det har medført mange skader rundt om, men Strandgårdsparken slap med små skader. Dette fordi vi ikke har kældre, ligger en anelse højt og har et udmærket ledningsnet. Nogle steder blev kloakdæksler blæst op af vandet, og flere har oplevet det i indgangspartierne, dvs. hvor man har husets brønd. Dette er ikke grundejerforeningens område, men den enkelte grundejers, og man skal derfor rette henvendelse til sit forsikringsselskab og høre nærmere. Det har været en ganske ekstrem situation, og selvom grundejerforeningen kan meget, er vi ikke herre over ting som disse, og kan ikke gøre noget for at forhindre det i at ske igen.

 

2. Stophaner(koldt vand)

Vores stophaner udenfor husene er meget dårlig stand. Det betyder at det fra nu af er absolut forbudt, at bruge disse til at lukke for vandet i huset. Er der behov for, at lukke for vandtilførslen, fx ved udskiftning af måler eller lukkehane, skal man kontakte Ishøj Forsyning som så lukker for vandet på et aftalt tidspunkt.

Benytter man stophanen, og den herefter ikke fungerer hæfter man selv for udbedringen, som kan blive bekostelig, da der skal graves ned i eksisterende fortovsbelægning.

 

3. Postkasser

Vores søsterbebyggelse i Kokkedal havde fået påbud om, at flytte deres postkasser. Vi formodede at det samme måtte være gældende for os, men det har vist sig ikke at være tilfældet. Hele bebyggelsen Strandgårdsparken har fået godkendt nuværende placering af postkasser og brevindkast, og der er derfor ikke nogen, som skal ændre på noget.

Vi kan samtidig fortælle, at vores søsterbebyggelse har fået omstødt Post Danmarks afgørelse af Trafikstyrelsen, og derfor heller ikke skal flytte deres postkasser.

 

 

4. Ferielukning af kontoret.

Kontoret holder ferielukket i uge 29, og åbner igen mandag d.25.juli.

Jeg beklager meget at vi først får det meddelt nu, og akutte henvendelser på mail vil blive behandlet.

 

5. Farvel til Peter

Ejendomsfunktionær Peter Lionborg har desværre valgt, at forlade os pr.1.august. Peter har fået tilbud om flere udfordringer i et andet job, noget vi desværre ikke kan leve op til. Vi har været utroligt glade for de år Peter har været hos os, og ønsker ham alt muligt held og lykke fremover.

 

6. Aflæsning af varme

I den kommende uge vil der blive fjernaflæst varme. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at komme ind i husene. Aflæseren vil, mens de aflæser, prøve at træffe folk hjemme, hvis det er nødvendigt, ellers vil i få et brev i postkassen om tidspunkt, og hvilke målere det handler om.

 

7. Bestyrelsen her og nu

Bestyrelsen er gået på sommerferie, dvs. at vi ikke holder møder, men vi arbejder selvfølgelig fortsat med de henvendelser der kommer, og de akutte problemer der opstår.

 

Vi ønsker alle en god sommer

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

                                                              

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv