Referat af bestyrelsesmøde 8. februar 2010

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d.8. februar 2010 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

 

Afbud: Pernille syg, Benny på arbejde

Kaffe/Te: hvem melder sig? Bjarne sørgede for frugt og kaffe

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Ref. af 28.10.09 og 2.12.09 ? Desværre nej

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. Breve til to grundejere – brevene sendt, og vi har ikke fået nogen tilbagemeldinger

 

2.2. TV – Se nyhedsbrevet. You See giver april måned gratis

3. Møde med Fasanvænget – Vi har fået en pæn mail tilbage fra Fasanvænget. De har været meget tilfredse med besøget – Bestyrelsen fra Fasanvænget var nogle meget behagelige mennesker. De syntes, at Strandgårdsparken så pæn ud med ens farver og pæne legepladser. (Ret heldigt, at der lå sne alle vegne)

4. Meddelelser fra interne udvalg

 

4.1. Økonomiudvalg

4.1.1.

 

Status – v. Stella. – Budgettet for lønninger holder ikke p.g.a.overenskomststigninger, samt det forhold at budgettet blev vedtaget før vi ansatte nye medarbejdere til højere lønninger. Udgiften til fremmed gartnerhjælp andrager ca. kr. 89.000 udgiften vedrører beplantning af gavle som værn mod graffiti. Graffitiværn burde være konteret under vedligeholdelse eller genopretning af foreningsanlæg. Dette må vi tage på næste møde. Budgettet ser i øvrigt pænt ud

 

4.1.2. Restancer – Der er de sædvanlige restancer. Blandt dem er der en tvangsauktion, en fogedsag og en incasso sag

 

4.2. Personaleudvalg

4.2.1.      Kontordamen delvis syg – Hun er på arbejde hver dag, men går hjem, når hun ikke kan klare mere. Kontoret har forsat kun åbent for personlig henvendelse tirsdag og torsdag fra 9.00-11.00. Stella er for det meste på kontoret og hjælper med at taster ind. Vi får løn-refusion fra Brøndby kommune

 

4.2.2.      Snevagter – Vi har fået en ny snevagt,. Han skal køre, når den anden snevagt ikke er hjemme. De skal selv aftale hvem der har vagt og give Bettina besked. F

 

4.2.3.      Der har været problemer med den ene maskine, som har fået repareret hydraulik cylinder, og en anden gang var heldigvis kun et håndtag, der var årsagen. Håndtaget kunne Johni afhjælpe, så fra nu af skal snevagterne kontakte Johni, når der sker noget. Så tager Johni stilling til, om de selv kan reparere skaden, eller der skal indhentes reparatør Det er sne vagterne der skal kontakte Johni om aftenen og i weekenden hvis der er problemer med maskinerne, Bettina og Peter kan selv vurdere om det kræver reparation fra eksternt firma.

 

4.2.4.      Der har været MUS samtaler. Både Betina og Peter er glade for at være her og har det fint med hinanden. Både Peter og Bettina ville gerne have været mere orienteret om måler udskiftningerne, fordi mange grundejere har spurgt dem om det. Bjarne fortæller Bettina og Peter om det, de gerne vil vide. Både Bettina og Peter ville gerne have kurser der ligger i sommerperioden.. Det kan være et problem ift., at der skal laves meget om sommeren, men det kan måske løses. De er indforstået med ikke at tage de samme kurser, men at supplere hinanden. – Bettina og Peter ville gerne have lønforhøjelser, men overenskomsten gav noget i det forløbne år, og vi ved ikke hvad den nye overenskomst medfører. Derfor får de i stedet en bonus på 3% af deres årsløn hvilket svarer til ca. 9000,00 kr. pr. person.

 

4.3. Varmeudvalg

4.3.1.      Status vandtab v. Bjarne – Vandtab i januar er 5,1kubikm spædevand –Vores forsynings vand er på 75 grader, hvilket er 10 grader over normalt og koster ca. 90.000,-kr om mdr. Tilbageløbet er kun på 45 grader som det skal være. Jette og Johni måler deres varme vand, måske vi kan sænke temperaturen en anelse.

 

4.3.2.      Udbedringer – Bjarne har kontakt til Brunata, og han får en mail fra Brunata engang imellem. Der bliver arbejdet på sagen. Alle Sharky målerne er skiftet, også den, som først var glemt.

4.4. Ansøgningsudvalg

4.4.1.      status – Der er meget få huse, der bliver sat til salg i øjeblikket

 

4.4.2.      Farver – Jette har været ude og se på farver i Granlunden, Elmelunden og Tjørnelunden. Nogle har malet deres træværk sort, men der er stadig nogle, der ikke har. Hun fandt to nye huse med forkerte farver

 

4.5. Vedligeholdelsesudvalg

4.5.1.      Service-maskiner – Holderen gik i stykker, og det tog en uge at få den lavet, fordi firmaet ikke kunne sende en mekaniker. Da maskinen ikke er leaset mere, er vi ikke bundet af nogen kontrakt, så fra nu af vil vi ikke være bundet af et bestemt firma, men i stedet ringe rundt og få en mekaniker med det samme. Vi slap for en dyr reparation, fordi hydraulik cylinderen, kunne repareres og ikke skulle udskiftes. – Egholmen har fået en ny kost. Koste bliver hurtigt slidt på maskinerne. – Maskinerne er nu over fem år gamle, så på et tidspunkt er de for slidte, og når der kommer større reparationer, kan det måske ikke betale sig at udbedre dem. Til den tid vil vi tage diskussionen om, hvordan vi så skal forholde os.

 

4.5.2.      Centralen-tilbud v. Benny – YIT har været herude og har talt med Benny. De sender et tilbud medio februar, som vi får når det er kommet – Der er ikke noget nyt på tv fronten

 

4.5.3.      Alle tiltag på stand-by – Vi er næsten udgået for salt, så der bliver ikke saltet på parkeringspladserne, men kun på stierne, medmindre det er tvingende nødvendigt. Vi har forsøgt at låne salt rundt om uden held. Vi skulle få leveret salt i slutningen af feb. senest.

 

4.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

4.6.1.      ? Intet ny

 

5. Særlige opgaver

5.1. Sortering af arkiv

Intet

6. Meddelelser fra eksterne udvalg

6.1. Fastelavnsudvalg

6.1.1.      Er der behov for ekstra åbning til billetsalg? – Der er solgt ca. 60 billetter. Der bliver solgt billetter på torsdag. Johni kontakter Pernille og aftaler forløbet at få det på hjemmesiden. Johni er der alligevel på dagen – Jette har spurgt fastelavnsudvalget om børnesommerfest, men de virkede ikke interesseret

 

6.2. Legepladsudvalg

6.2.1.      Stille nu, men husk vi skal drøfte gårdprisens fremtid. – Bjarne har kontaktet Leon og har bedt om liste over legepladsudvalget og mail adresser. Leon er nu menigt medlem af legepladsudvalget. For fremtiden er det meningen, at deltagerne i udvalget slettes, hvis ikke de melder fravær eller ikke reagerer på henvendelser.

 

7. Eventuelt

Johni – forsikringer

Johni og resten af bestyrelsen vil helst have de bedst dækkende forsikringer til     den billigste pris. Johni taler med Bente om hvilke forsikringer, vi har. Han har selv     lige skiftet selskab til bedre forhold. Johni undersøger forskellige forsikringer

 

Pernille og Bjarne – Julevin, skal alle have? Beslutning: Aktive udvalgsmedlemmer                  får julevin.

 

Hvornår skal bestyrelsen henvende sig til grundejerne. Hvornår og om hvad skal vi                    blande os ift. grundejerne. Det punkt skal på dagsorden på et kommende møde

 

Bjarne har kontaktet Dansk Kabel TV. Siden 2007 har kommunen ikke lavet om på                       priserne, men det bliver anderledes i fremtiden. DKT siger, at vi får forbedringer, og                   derfor vil prisen stige. – Fasanvænget havde bredbånds TV under Arrownet, men           kvaliteten var meget dårlig. Nu har de You-See, og det er de glade for. – Bjarne                videresender en mail fra Henrik DKT til os andre

 

Mødet sluttede 20.26 Fantastisk J

 

 

Referat Jette Malling

0

Din varekurv