Referat af bestyrelsesmøde 14. november 2007

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken onsdag den 14. november 2007 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

 

 

Dagsorden:

 

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Ref af 4.9. og ref af 2.10. til underskrift. – OK

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. Teknisk Udvalg arbejder med forslag til dyrehold i parcelhuskvarterer. – Leif Kristensen har kontaktet Pernille angående dyrehold i Strandgårdsparken. Han havde læst en artikel om dyrehold i Sydkysten. Teknisk udvalg i Ishøj kommune er ved at udarbejde retningslinier ang. dyrehold, men de har mærkelig nok ikke kontaktet grundejerforeningerne. Pernille kontakter Bent Skov og taler med ham om det.

 

2.2. Endnu en klage fra tilbagevendende grundejer – Ang. en emhætte, der generer. Han får det svar, at bestyrelsen ikke har bemyndigelse til at gå ind i den slags sager. Han må henvende sig til Ishøj kommune.

 

2.3. Hilsen fra John C og Birger. Vi har fået ros og opmuntring fra de herrer J

 

2.4. Udlejningen – reklamation over borde og stole. – Der er desværre en del hængepartier, der ikke er blevet ordnet. Fx er nogle af de nye stole og borde fortsat ikke i orden. De har slået sig. Vi vil kontakte firmaet og forlanger, at handelen går tilbage. Vi har i forvejen fået byttet en del stole, der gik i stykker. Det ordner Leon.

 

2.5. Skade på sti ud for Gran 50. Forslag: Vedtaget: Vi foreslår skadesforvolderen, at de betaler for deres andel af asfalten, når vi til foråret skal lappe asfalten på stien ved Granlunden.

 

2.6. Grundejer – De har søgt om en handicapparkeringsplads. De har allerede fået tilladelsen.

 

2.7. Grundejer – Har for 8 år siden haft en rørskade under sit hus pga. trærødder. Nu har han problemer med sit toilet. Han vil have at grundejerforeningen skal tilkalde en vvs og betale regningen. Owe har set på sagen og mener ikke, at det har noget med den gamle skade at gøre, og at det derfor ikke sorterer under grundejerforeningen.. Pernille har set på sagen, og det viser sig at de rødder, der engang har været et problem, har været under køkkenregionen. Grundejeren må derfor selv have fat i en vvs og betale ham. Pernille har kontaktet ham, men han har ikke svaret på henvendelsen.

 

3. Julemarked

Vi kommer 9.30 – Deltagere, Leon, Bjarne, Jette, Lars

De, der har boder, kan komme kl. 11.00

Pernille laver gløggen og Leon henter den

Jan skal køre maskinerne ud

Jette og Pernille køber ind lørdag kl. 8.15 i Bilka

Mændene skal hente julepynten ned fra loftet

Leon henter Pernilles søns anlæg

Bjarne tager en mini ovn med

Vi bruger kogekarret til gløggen

Husk sandwichskilte

 

4. Generalforsamlingen

4.1. Hvem aftaler bordopstilling, parkering mm, med skolen? Vi vil gerne have bordopstilling til 120 som sidste år – i sildebensrækker. Bommen til skolegården skal være åben, så vi kan parkere der. Det sørger Tommy for

 

4.2. Øl/vand – Vi køber øl og vand til på søndag, resten tager vi med til generalforsamlingen

 

4.3. Materiale? Vi skal have en kopi af alle sagerne med til generalforsamlingen, så vi alle kan huske, hvad der har foregået.

 

4.4. mere? Lars og Bente sidder ved indskrivningen

 

4.5. Beretningen – Flere grundejere har sagt, at beretningen er let at læse og informerer godt

 

4.6. Forslag om skur- Vedtaget: Bestyrelsen mener, at skure ikke må være over 1,8 m

 

5. Forsikring – Top Danmark har et forslag om fælles forsikring

Fordel ved samlet forsikring:

· Hvis der sker en stor skade, kommer det ikke til at koste os en formue. Hvis det er almindelig slitage, dækker forsikringen ikke.

· Det er billigere

· Vi får forsikret alt det, vi ikke har forsikret nu

· Hvis vi på et tidspunkt vælger en løsning med ét forsikringsselskab til alle grundejere, er vi ikke bundet af et bestemt selskab, men vi kan flytte til et andet selskab, hvis vi synes det

· Legepladserne vil også blive forsikret

Ulempe ved samlet forsikring:

· Hvis det bliver vedtaget på en generalforsamling. Skal alle grundejere have samme selskab, og det vil nogle helt sikkert være utilfreds med

 

Vedtaget. Vi holder et møde med forsikringsmanden i januar og får mere at vide om tilbuddet. Hvis vi vælger at gå videre med det, skal det op på en generalforsamling

 

6. Meddelelser fra interne udvalg

 

6.1. Økonomiudvalg

6.1.1. Status – v. Leon. – regnskab 31-10. Posten vedligeholdelse har et stort forbrug, men dette er planlagt idet skurgangene er inkluderet heri. Der forventes balance på års sigt.

 

6.1.2. Vi sparer lidt på personale lønnen, da vi får refusion for Morten i hans opsigelsesperiode.

 

 

6.1.3. Murerarbejdet – skurgangsfacaderne – en grundejer har sendt os noget materiale om beskyttelse af murstensvægge, det må blive til senere gennemsyn.

 

6.1.4. Der er 4 skyldnere, hvoraf den ene er på vej i fogedretten

 

6.2. Personaleudvalg

6.2.1. Orientering. – Pt. er Pernille hver 14. dag på varmecentralen og planlægger med mændene hvad der skal laves i den næste tid. Mændene er i gang med de hængepartier, der er. Rent arbejdsmæssigt ligger det meget godt. Maher vil gerne have et varmemesterkursus, men han er ikke sprogligt parat endnu.

 

6.2.2. Der er interne konflikter personalet imellem. Leon og Pernille tager en snak med dem, evt. må der afholdes officielle samtaler med bisiddere.

 

6.2.3. Snevagtsordning. – Der er indgået aftale med Erling og Jan Krestensen. På kontoret hænger en seddel, hvor der står, hvem der IKKE kan feje sne den følgende weekend. Tommy er bagstopper, hvis vi skulle mangle nogen.

 

6.3. Varmeudvalg

6.3.1. Status vandtab v. Tommy – Sidste måned kun 4 kubikmeter, så det er fint

 

6.3.2. Ny varmeopgørelse udbedt. – Der var fejl i det første regnskab fra Clorius, så vi fik et nyt, hvor der var få fejl i. Næste år får Clorius ikke deres betaling, før regnskabet er i orden. Aflæsningen er heller ikke i orden. Aflæseren er alt for hurtig og ser ikke ordentligt efter.

 

6.3.3. Der hersker tvivl om aflæsernes effektivitet; overlader han aflæsninger til grundejerne, når han ikke vil vende tilbage? Samtidig viser det sig, at varmemesteren ikke har haft orden i registreringerne af folks gulvvarme. Ved næste års aflæsning skal der tjekkes ordentligt.

 

6.3.4. Grundejer – der er ikke læst af, da vi ikke kunne få fat i grundejerne. De har fortalt, at de var blevet aflæst. Men mærkeligt nok havde de intet forbrug. Tommy har besøgt grundejerne og har prøvet at se på det. Det viste sig, at det er føleren, der ikke er monteret rigtig, så den ikke tæller forbruget. Det er ikke grundejeren, der har lavet fejl her, men Ista Clorius, der ikke har reageret på, at måleren ikke har vist noget. Det må så være dem, der hænger på regningen. Vedtaget: Tommy kontakter Ista Clorius. De må komme med et bud på, hvad 15.000 timer betyder i regning ift hvor mange år, dette har stået på.

 

6.3.5. Ekspansionsbeholdere flyttes uge 48. Så bliver der bedre plads på varmecentralen.

 

6.3.6. Grundejer – 4 tomgangsstreger og 2 nedtagne radiatorer. Han klager, men han har betalt for lidt. Han har sat en radiator op, der er dobbelt størrelse. Derfor mener han, at den gælder for 2, men det har ikke noget med sagen at gøre. Vedtaget: Tommy svarer ham, at vi følger reglerne. Hvis han er uenig må han komme med et forslag til næste generalforsamling, at reglerne for tomgangsstreger bliver ændret.

 

6.4. Ansøgningsudvalg

6.4.1. status – Bjarne retter på skemaet for ejendomsvurderinger og sender det ud til os andre.

6.4.2. Grundejer, langtrukken sag, orientering. Har indhentet tegninger og forventer at udføre arbejdet.

 

6.5. Vedligeholdelsesudvalg

6.5.1. Tilbud beskæring af træer. – På Ishøj Boulevard og Ishøj Søvej er der mange store træer, der genererer grundejerne. Vi har fået et tilbud på fjernelse at nogle af træerne og beskæring af andre. Tilbuddet er på ca. 60.000, 00 kr. Vedtaget: Det siger vi ja til.

 

6.5.2. Tilbud Grundejer – problemer med SF sten og rødder. Der står to ahorn træer, men det er ikke deres rødder, men derimod rødderne fra en tujaen, der har lavet ravagen. Da tujaen står på positivlisten for planter, hvis rødder ikke beskadiger kloakker, skal grundejerforeningen betale skaderne. Men grundejeren skal fjerne planten foran sit hus, og Tuja vil fremover være på negativlisten.

 

6.5.3. Parkeringsskilte? – Vedtaget; vi får en ekstern til at sætte skiltene op.

 

6.5.4. Rep.af tag – varmecentralen. – Endnu et hængeparti. Taget skal repareres, det regner ned i hjørnet.

 

6.5.5. Service på maskiner, fast serviceaftale fremover? – Der er lige blevet lavet service på maskinerne. Skal vi have en serviceaftale fremover? Desværre glemmer personalet at bestille service, ligesom forsikringen kun accepterer skader såfremt der er fast service. Vi vender tilbage i januar.

 

6.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

6.6.1. Intet nyt. – Pernille prøver at få opdateret referaterne på hjemmesiden inden generalforsamlingen.

 

6.6.2. Der er problemer med kopimaskinen. Den indikerer problemer, der ikke er der. Vi har fået skiftet en føler. Men det hele er heldigvis dækket af serviceaftalen, så vi betaler ikke noget – det er blot meget irriterende når vi har en stor tryksag, at skulle vente.

 

7. Særlige opgaver

7.1. Renskrivning af Hvidbogen. Venter på mapper.

 

8. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

8.1. Fastelavnsudvalg

6.1.1. Er der noget nyt om nye medlemmer? Nej

 

8.2. Legepladsudvalg

8.2.1. Kantafgrænsning, bøsning gård 22. – Ove mente af nogle af kantafgrænsningerne er rådne. De skulle ellers have kunnet holde i ”evig tid”. Leon ser på det

 

8.2.2. Bøsning i gård 22 mangler. – Leon ser på det

 

8.3. Medieudvalg

 

9. Eventuelt

10. julegaver til udvalgene – Jette har en liste fra sidste år, og sørger for kort.

 

11. julegaver til personalet, Bente har styr på det.

 

12. juletamtam 30-11 – Alle mødes ved varmecentralen kl. 17.00

 

13. I gård 13 er der en defekt rist i skurgangen. Den skal laves. Der skal sættes en hætte øverst på tagrenden, for ellers falder der skidt ned i den

 

14. Tommy siger tak for denne gang. – Og vi siger tak til Tommy og Lars….

 

Mødet sluttede 22.40

 

 

Referat

Jette Malling

0

Din varekurv