Referat af bestyrelsesmøde 6. august 2007

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag den 6. august 2007 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

Afbud: Bjarne Børgesen. Leon Axelsen (han kom dog lige et smut)

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Foreligger ref. af 12.6.? – Ja,underskrevet.

1.2. Godkendelse af dagsorden og evt. flere punker til dagsordenen, ok.

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. Vandskade kontoret – forsikring – Forsikringsagenten mente i første omgang, at det ikke er en stormskade, og der ikke er berettiget til erstatning. Men redegørelsen fra tagmanden er udformet sådan, at det kan diskuteres, så vi vil prøve at få erstatning alligevel.

2.2. Rotter, der er fundet og nedlagt en rotte – vi følger op ift. skadedyrsbekæmpelse.

2.3. Ejendom – Det ulovlige lejemål er afsluttet.

2.4. Grundejer – Hegn og stolpe, der er skævt. Og sagen er stadig ikke afsluttet, da vi ikke har kunnet få en professionel til at lave det. Vores mænd må gøre det.

2.5. Div. fra Birger J Det er rart at høre fra den tidligere formand.

2.6. Bytte-plante-dag? Skal det være én eller to gange om året, og skal det være sammen med loppemarkedet? Bent kontakter Jette P og taler med hende.

3. Mobilmast på genbrugspladsen

Mobilfirmaet 3 har henvendt sig, fordi de gerne vil sætte en mobilmast op på genbrugspladsen. Den er 27 meter høj, og selv om vi tilbydes leje, er der for mange ting, som taler imod. Vedtaget: VI siger nej til forespørgslen.

4. Meddelelser fra interne udvalg

4.1. Økonomiudvalg

4.1.1. Status – v. Leon (Pernille). – Det ser pænt ud. Vi har brugt 50.000,- kr. mere end planlagt(overforbrug), men vi har fået 200.000,- kr. mere ind i indtægt, end vi havde budgetteret Der er som sædvanligt et par skyldnere. Der skal fastsættes et budgetmøde ift. det kommende budget.

4.1.2. Forsikring v. Pernille – Vi skal undersøge, om vi skal forsikre skurgangene. Forsikringen på maskinerne er ikke fornuftig. Vi har en selvrisiko på 10.000,-kr, men når maskinerne går helt i stykker, er dækningen dårlig. Det skal vi have gjort noget ved. Vi får et udspil fra forsikringsagenten

4.1.3. Trækvogn – Pernille har bestilt en trækvogn med sider. Den gamle røde trækvogn skal renoveres.

4.2. Personaleudvalg

4.2.1. Orientering, samt debat om fremtiden. – varmemesteren og ejendomsfunktionæren har klaret det godt, imens den ledende varmemester har haft ferie. Den ledende varmemesters arbejde blev evalueret. Der er uenighed i bestyrelsen, om han skal fortsætte som ledende varmemester eller ej. Tommy skal have en samtale med ham. Vedtaget: Senest på næste møde beslutter vi, hvad der fremover skal ske med hans indplacering som ledende varmemester.

4.2.2. I morgen går Pernille og personalet en tur ned i skoven og ser på, hvad der skal laves der. Bagefter får personalet et kursus i oliering af vippedyr.

4.3. Varmeudvalg

4.3.1. Status vandtab v. Tommy – Er ok i øjeblikket

4.3.2. Varmeforhøjelsen, orientering. Vi har fået varslet højere fastafgift på varmeregningen. Derfor har vi allerede nu sat varmeafgiften op, og det er der blevet informeret om i et nyhedsbrev. Der har været et par enkelte henvendelser om sagen.

4.4. Ansøgningsudvalg

4.4.1. status v. Bente

4.4.2. Byggetilladelser – Der er stadig en del grundejere, der laver projekter uden først at søge om tilladelse.

4.4.3. Grundejer, igen – Vindue, der er placeret forkert. Grundejeren har af sin advokat fået at vide, at han ikke kan stille noget op overfor sælgeren. Dette skyldes at grundejeren ved købet var blevet gjort opmærksom på den manglende godkendelse. Grundejeren vil ikke forandre noget ved vinduet. Samtidig har der været problemer med udestuen, som han dog har lovliggjort. Grundejeren vil klage til byrådet og vil søge om at bibeholde vinduet i den forkerte placering. Det er vigtigt, at vi ikke giver tilladelse til projekter, der ikke er lovlige ift. lokalplanen og generalforsamlings-beslutninger. Ellers er der givet frit spil i Strandgårdsparken mht. mærkelige projekter. Vedtaget: Bestyrelsen fastholder, at vinduet skal flyttes, og vi afventer byrådets afgørelse.

4.4.4. Grundejer – højt skur – Skuret overholder Småhusreglementet og er håndværks-mæssigt pænt udført. Ejeren vil gerne have godkendelse på dispensation. Vedtaget. Skuret skal bringes i en højde, der ikke er over 180 cm, eller han kan indgive det for generalforsamlingen med ønske om godkendelse som standardprojekt.

4.5. Vedligeholdelsesudvalg

4.5.1. Hegn. – Ishøj Hegn er i gang med det nye hegn på genbrugspladsen.

4.5.2. Havecontainer mm. – Lågen har været i stykker og skal ordnes af Leon P.

4.5.3. Skoven – Pernille og personalet ser på skoven. Der skal tyndes ud og fældes nogle træer.

4.5.4. Stamvejene – De ser slemme ud, men gartnerne kommer ikke og ordner dem foreløbig. (de mangler mandskab hos Park og Vej).

4.5.5. P-skilte – Skiltene skulle være kommet for to ugers siden. Pernille rykker.

4.5.6. Hans Schmidt – klage over dagrenovation – Der har været ferie på alle linier, så der sker noget i den nærmeste fremtid.

4.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

4.6.1. Vi har fået ny pc 😉 – Pga. vandskade har vi lånt Jacobs pc J. Den er meget bedre, end den, vi selv har.

5. Særlige opgaver

5.1. Renskrivning af Hvidbogen

5.1.1. Mapper ikke ok. Mapperne har ligget på loftet i 10 år (eller mere) de er desværre ikke til at bruge. Vi må købe nye, når Hvidbogen er klar.

5.2. Sammenfatning af vedtægterne – Det her Leon helt styr på, er på vej.

5.3. General forsamlingen

5.3.1. Vibeholmskolen ok

5.3.2. Birgitte Harring-Lund ok

5.3.3. Bente ok

6. Meddelelser fra eksterne udvalg

6.1. Fastelavnsudvalg

5.1.1. Er der noget nyt om nye medlemmer? – Nej ! Vi skal have nogle medlemmer, for ellers går det ikke.

6.2. Legepladsudvalg

6.2.1. Noles? Alt vedr. Noles er fulgt op, og udført.

6.3. Medieudvalg

7. Eventuelt

Parkering på grusbanen, forespørgsel Pop ulige nr. – Vedtaget: Vi kan give tilladelse til parkering til særlige lejligheder, fx fester og lignende, men ikke til permanent parkering.

Mødet sluttede 22.37

Referat Jette Malling

0

Din varekurv