Referat af Xtraord. bestyrelsesmøde den 21. april

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

13. april 2004

 

Herved indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken onsdag d. 21. april kl. 19.35 i Bøgelunden 7.

 

 

Dagsorden:

 

 1. Drøftelse af situationen omkring kassererens udtræden af bestyrelsen.
  1. Formanden og kassereren har drøftet kassererens beslutning. Kassereren fastholder, at hun holder op som kasserer. Det skete i bedste forståelse.

 

 1. Ekstraordinær generalforsamling foranlediget af dette. Skal en sådan gennemføres eller ej. I følge den eksterne revisor, skal der efter regler og vedtægter ikke holdes ekstraordinær generalforsamling.

 

Resultat af samtaler med suppleant Leon Axelsen, har medført at Leon Axelsen har sagt ja til at være kasserer.

 

 1. Hvordan kommer bestyrelsen videre med arbejdet? Konklusion – bestyrelsen er videre J

 

 1. Eventuelt

 

 1. Der er afholdt møde med firmaet Noles. Nu er der et regulært forslag til drøftelse i legepladsudvalget, og derefter til beslutning på et bestyrelsesmøde.

 

 1. Feje/suge maskinen er leaset, og fejekassen er blevet solgt

 

 1. Der er modtaget et spørgeskema angående Trafikhandlingsplan for Ishøj kommune. Der er møde mandag 3. maj 2004.

 

 1. Der er modtaget et tilbud fra Hockerup om nedtagning af tennisbanerne. Beslutning: Der siges ja til tilbuddet, og arbejdet skal begynde så hurtigt som muligt på grund af det farlige hegn.
 2. 27/28/29 maj 2004, har Svenningsens Maskinfabrik åbent hus. Ejendomsinspektørerne og et medlem fra bestyrelsen deltager torsdag middag/eftermiddag. Den midlertidige formand for personaleudvalget, har godkendt beslutningen

 For referat Jette Malling

0

Din varekurv