Referat af bestyrelsesmøde 6. januar 2004

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

6. januar 2004

 

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 6. januar 2004 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

Dagsorden:

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 9. december 2003
 2. Godkendt – Layoutet tilpasses, så det bliver mere læseværdigt

 3.   
 4. Meddelelser fra formanden
 5.  

  1. Der er afsendt brev til Ishøj kommune og Sydkysten Weekend

   Brevet er også lagt ind på grundejerforeningens hjemmeside sammen med den tidligere indsigelse mod lokalplan 1.38

  2. År 2004 bliver et travlt år i grundejerforeningen. For at sikre at alle sager behandles på bedst mulig måde og indenfor en acceptabel tidshorisont, får de enkelte interne udvalg i større udstrækning end tidligere, kompetence inden for eget område. Det er udvalgsformanden, i de enkelte udvalg, der driver og fordeler arbejdsopgaverne. Sager behandles forsat på bestyrelsesmøderne, hvor der rapporteres om fremdrift.
  3. Beslutningsreferat fra generalforsamling er udsendt inden jul
  4. Formand og kasserer har været i banken og oprettet Driftskredit i henhold til generalforsamlingsbeslutning den 24. november 2003.

 6.   
 7. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
  1. Pærer og ledninger i lysstandere
  2. Viterra – Fejl if. opsatte målere
  3. Modtaget brev af 11. november 2003 vedrørende fartbump ved Bøgelunden 90
  4. Modtaget brev af 26. november 2003, vedrørende fjernelse af hæk i forbindelse med renovering af beplantning på stamvej i Egelunden

 8.  
 9. Indkomne breve
  1. Ishøj kommune angående muret gavl
  2. Ishøj kommune angående beplantning af stamvejen i Egelunden
  3. Advokat Ternstrøm, vedrørende håndtering af ikke godkendte arbejder på en ejendom, i forbindelse med ejendommens salg
  4. Brev fra grundejer, der har påkaldt hævdvinding på fællesareal
  5. Granlunden 68, angående ønske om møde
  6. ABB Service, angående pumpeeftersyn
  7. JP El-anlæg A/S, angående tilbud vedrørende vejbelysning
  8. Foreningen Nordisk Ambulancetjeneste – Julekort
  9. Overslag på istandsættelse af kontoret efter vandskade

 10. Økonomi

     1. Gennemgang af økonomisk oversigt.

      Forslag: Inden en faktura bliver betalt, skal den godkendes af formanden, for det relevante udvalg. Vedtaget

     2. Grundejerforeningen har modtaget et Julekort fra Foreningen Nordisk Ambulancetjeneste, med en høflig anmodning om et bidrag til Hjælp til projekt Rumænien.
    1. Godkendt og underskrevet

    2. Godkendelse og underskrift af forhandlingsreferat fra Generalforsamlingen den 24. november 2003
    3.  

    Anmodningen blev ikke imødekommet

    1.  
     1. Snerydning

      Der er modtaget en fornuftig pris fra et firma, hvor indehaveren tidligere har været ansat hos Zacho Lind. Firmaet kontaktes vedrørende udfærdigelse og underskrivelse af kontrakt, gældende for vinteren 2003 / 2004

       

     2. Renovering af kontoret efter vandskade

    Der er modtaget forskellige tilbud. Formand og udvalgsformand skal godkende de endelige tilbud. Renoveringen skal ske hurtigt. Bente Bothmann skal benytte sig af situationen til at få kontoret indrettet hensigtsmæssigt if. med møblers og lampers placering

          7.  Indkomne forslag

     1.  
      1.  

      2.  

        1.  
         1. ingen

              8.  Meddelelser fra interne udvalg

        1.  
         • Ansøgningsudvalg
          1. Ansøgningsskemaer på hjemmesiden

           Der arbejdes forsat på opgaven.

          2. Sprosse vinduer

           I marts måned skriver formanden et nyhedsbrev angående de regler, der er i Strandgårdsparken i forhold til farver på træværk, tilladte vinduer o.lign.. Samtidig sendes et brev til grundejeren, der forklarer, hvorfor de ikke kan sætte sprossevinduer i vinduer mod gårdsiden, samt forklaring på bestyrelsens holdning og forståelse herfor.

          3. Ishøj kommune angående muret gavl.

        Der sendes brev til grundejeren, med en kopi til kommunen, gående ud på, at grundejerforeningen ikke kan meddele tilladelse til det ansøgte.

        1.  
         1.  
          1. Der er opført en udestue, der afviger fra standardprojektet. Udestuen er ikke godkendt.

        Ansøgningsudvalget må ikke komme indenfor og godkende udestuen, hvilket har medført at Ishøj kommune er kontaktet. Kommunen syner selv udestuen, da den afviger fra et standardprojekt. Grundejerforeningen vil søge, at en repræsentant for bestyrelsen skal være til stede under synet.

         

         • Beplantnings udvalg

          •  

         •  

        •  
         •  
          1. “Standardprojekt” til beplantning foran fast hegn.
          1. Tilbud på nedtagning af Tennisbaner iht. Generalforsamlingsbeslutning

           Hele hegnet skal væk, da vi på nuværende tidspunkt ikke ved, hvad arealet senere skal bruges til. Der indhentes tilbud ,når vejret tillader, at opgaven gennemføres

          2. Lapning af huller i asfalt på Parkeringspladser

           Ejendomsinspektørerne skal undersøge alle parkeringspladserne og fotografere de steder, hvor der er store huller, så det er klarlagt, hvor omfattende skaderne er. Det vil efterfølgende blive undersøgt, om disse huller kan repareres billigt, ex. med overskudsasfalt fra asfaltfirma eller Kommunen.

          3. Der skal skabes overblik over, i hvor mange tilfælde, grundejere har afvigende farver på henholdsvis døre og vinduer, og om det er på gård- eller haveside, mursten m.v. Bebyggelsen skal gennemgås, og alle afvigelser skal registreres i ejendomsdatabasen
          4. Advokat Ternstrøm.

           Malingen på murstenen på solgt ejendomvil være renset af 15. januar. Dermed kan sagen afsluttes.

          5. JP El-anlæg A/S, angående tilbud vedrørende terrænbelysning – Tilbud accepteret.
         • Er under udarbejdelse.

         • Vedligeholdelsesudvalg
          1. Mangler i forbindelse med nedtagning af legepladser

          Gård 21 mangler at blive ryddet

          Legepladsudvalget sender en reminder ud om mødet d. 18. Januar 2004

          En grundejer ønsker afholdt et møde angående rydning af vedkommendes legeplads. Mødet afholdes med formand og næstformand

         • Varmeudvalg
          1. Spædevandsforbrug

           Der forsvinder stadig spædevand.

           Der skal udsendes en skrivelse til grundejerne med information om, hvordan man forholder sig, når man skal skifter radiator o.lign. med en tegning over, hvordan man lukker for vandet.

          2. ABB Service, pumpeeftersyn gennemført. Taget til efterretning.
         • Det undersøges hvilke sparepærer, der skal købes, og om der skal foretages en differentieret gade/vejbelysning – ex. mindre watt foran grundejernes køkken-/sovevinduer.

         • Legeplads udvalg

         

        •  
         • Personaleudvalg

         

        •  

        •  
         • WICOTEC udvalg

         •  

           

          •  
            1. Rambøll har modtaget rykker vedrørende 1års gennemgang af etape2.

             

           • Intern IT og Kommunikation udvalg

               1. Status på ejendomsdatabasen – Denne opgave er godt i gang
               2. Gennemgang og kontrol af Bestyrelse- og Personaleoversigt. Bestyrelsens mail adresser til xxx@strandgaardsparken.dk indarbejdes i oversigten.
             1.       9.  Renovering af stier og pladser

              1.  

                 

               1. Påkaldelse af hævd if. med renovering af stamvej. Formand og næstformand vil deltage i et møde med grundejeren.
              2.  

                  10.  Meddelelser fra eksterne udvalg

                 

               1.  
                1. Medie udvalg

                 Der indkaldes til et konstituerende møde.

                2. Fastelavns udvalg

                 Udvalget er selvkørende, og fortsætter som tidligere år.

                3. Sommerfest udvalg
                 Intet nyt endnu, men vi skal være opmærksomme på, at det i år er sommerfest-år.
               2.    11.  Eventuelle beslutninger.

                   12.  Eventuelt

                1.  

                 1. Personale og bestyrelses arrangement.
                 2. Der var forskellige ønsker / meninger angående arrangementets længde / form. Der arbejdes videre på opgaven

                   

                  Referent Jette Malling

                   

                 0

                 Din varekurv