Lejebetingeler for Strandgårdsparkens udlejningsservice.

Udlejning er fra fredag til mandag, med mindre andet er aftalt.

Borde og stole må ikke udsættes for regn eller fugt.

Duge må ikke vaskes, men evt. stearinpletter skal fjernes inden returnering.

Det lejede (undtaget duge) skal være rengjort ved returnering, og alle effekter skal være ubeskadigede.

Overholdes ovenstående ikke, vil der ske hel eller delvis tilbageholdelse af depositum. Overstiger

skaderne/udgifterne depositummet, forbeholder foreningen sig ret til at opkræve fuld erstatning.

Betaling sker via pbs-opkrævning , eller ved bankoverførsel, du vil modtage information herom.

Hvis du selv vil hente og aflevere, sker dette på hverdage mellem klokken 07:00 og 12:00

Hvis vi skal levere og tilbagebringe, sker dette på hverdage mellem klokken 07:00 og 12:00

Su finder vores udlejnings side her: www.strandgaardsparken.dk/udlejning/

0

Din varekurv