Generel information

Under dette afsnit finder du information om tilskudsordninger, Gårdprisen, graffitiværn, opfordringer fra Grundejerforeningen, tekniske rapporter mv.:

 

Lad os sammen holde bebyggelsen pæn…

Når man spørger grundejerne, har de fleste valgt at købe hus her, fordi området er pænt og velholdt – det forbliver det dog ikke, hvis man ikke selv medvirker til det. Vi har alle et ansvar, og heri ligger, at man renholder fortov og skel samt vedligeholder bedene foran husene. Grundejerforeningens medarbejdere gør et stort […]

Legepladspulje

Der er gået en del år siden etableringen af legepladserne, som du kan se tegninger af ved at klikke her. I grundejerforeningen er der derfor en Legepladspulje til udbedring, vedligeholdelse samt nyetablering på legepladserne. Såfremt en gård har en idé til udvikling af legepladsområdet, kan der søges om at få del i disse pulje-penge. Det […]

Tilskud til vedligeholdelse af gård/legeplads

Hver gård kan få et tilskud til vedligeholdelse af gård og/eller legeplads. Tilskuddet kan f.eks. anvendes til vedligeholdelse af og beplantning på legepladsareal og skurgange osv.  I den forbindelse skal det understreges, at grundejerforeningens medarbejdere sørger for vedligeholdelse af foreningens legeredskaber, faldunderlag og fællesarealer. Tilskuddet er på maksimalt kr. 1.500 pr. år, og det er […]

Graffiti-værn

Graffitiværn – i form af endegavlsbeplantning – er blevet etableret på mange af endehusene i Strandgårdsparken. De steder hvor foreningen etablerer graffitiværn, er det også foreningen som sørger for beskæring/vedligeholdelse.   Alle grundejere med endegavle kan blive skrevet op til at få etableret graffitiværn, men alle kan ikke laves på én gang, da det koster ca. […]

Uddeling af Gårdprisen

For at styrke fællesskabet i bebyggelsens 29 gårde samt medvirke til, at Strandgårdsparken forbliver en smuk bebyggelse med udvikling og initiativ, har man besluttet hvert år at uddele Gårdprisen som præmiering af et særlig godt tiltag.   En gård kan komme i betragtning til Gårdprisen ved f.eks.: At nogle grundejere i fællesskab har udført et […]

Godt naboskab

Når man bor i rækkehus, betyder godt naboskab rigtig meget. Vi bor tæt og skal tage hensyn til hinanden. Det gælder i alle henseender; larm, husdyr, børn, parkering, renholdelse osv. Flere og flere grundejere efterspørger regler for dette, men grundejerforeningens bestyrelse må henvise til almindelig sund fornuft og respekt for hinanden. Desuden hører mange problemstillinger […]

Undlad højtryksspuling af stikledninger

Grundejerne får jævnligt tilsendt tilbud på højtryksspuling af stikledninger, men vi må på det kraftigste advare mod, at man benytter tilbuddet, idet stikledningerne ikke kan holde til det.   Det kan blive en yderst bekostelig affære for den enkelte grundejer, der ejer stikledningen, idet grundejeren selv skal betale for udbedring af eventuelle skader.    Kontakt eventuelt […]

Regnvandsrapport

I de senere år har vi adskillige gange oplevet kraftige skybrud, hvor der kommer enorme mængder vand ned på kort tid, hvilket skaber problemer i mange bebyggelser. Strandgårdsparkens regnvandsafledning er vel-dimensioneret, og regnvandsbrønde samt afløb fra skurgangene renses hvert andet år – men Ishøj Forsyningsnet kan desværre ikke aftage de store mængder vand.   For at […]

0

Din varekurv