År: 2018

Nyhedsbrev 2018-06

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken 5 juni 2018 Nyhedsbrev 2018 – 06          Nyhedsbrevet informerer om:   Bestilling af løsdele til affaldsstativer. Godkendelse af affaldsrum. Skraldemændenes arbejdsmiljø. Trampoliner. Brandstier.   Bestilling af løsdele til affaldsstativer. Efter aftale med Brovst Blikvarer, åbnes der igen for køb af løsdele til affaldsstativer. Der kan købes indtil d.15.6. Varerne […]

Nyhedsbrev 2018-05

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken 13.04.2018 Nyhedsbrev 2018 – 05        Nyhedsbrevet informerer om:   Hjemmesiden. Hvad sker der med vores affald? Godkendelse af affaldsrum. Flytning af DONG-skabe. Bestyrelsens markvandring. Sand til sandkasser.     Hjemmesiden. Foreningens hjemmeside har været ude af drift i længere tid. Det skyldtes et virusangreb på vores CMS. I første omgang […]

Sorteringsvejledning

Sådan sorteres affald til genbrugspladsen På genbrugspladsen er opstillet containere til en række forskellige affaldstyper – og vær opmærksom på, at kun gennemsigtige plastsække må anvendes som emballage til affaldet. Affald, som afleveres på genbrugspladsen, skal sorteres således: Småt brændbart: Alle brandbare materialer på max. 1 meters længde – herunder plader, cd’ere, kassette og videobånd, filmbånd flamingo, […]

Kontorets åbningstid

Administrationskontoret har åbent for personlige og telefoniske henvendelser i følgende tidsrum: mandag………. kl.  8.30-12.30 tirsdag……….. kl. 8.30-12.30 onsdag……….. kl. 8.30-12.30 torsdag………. kl. 8.30-12.30 fredag………… LUKKET Kontoret kan kontaktes på telefon 43 73 40 24 og e-mail: kontor@strandgaardsparken.dk  

Nyhedsbrev 2018-04

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   19.03. 2018   Nyhedsbrev 2018 – 04         Nyhedsbrevet informerer om:   Der lukkes for strømmen!   1. Der lukkes for strømmen! Så er tiden kommet for flytning af sikringsbokse(gravstene), de berørte grundejere skulle være orienteret af Radius, om hvor der skal graves, samt hvor der lukkes for strømmen. […]

Vejledninger & anvisninger

Her finder du links til alle vejledninger og anvisninger, der omhandler den nye affaldsordning.   Velkomstbrev fra Vestforbrænding (PDF) Strandgårdsparkens containerplads Containerplads oversigt og åbningstider (PDF) Sorteringsguide til husstanden (PDF)

Nyhedsbreve & referater

Her finder du links til alle nyhedsbreve og referater, der omhandler den nye affaldsordning.   Nyhedsbrev 2018-03 Nyhedsbrev 2018-02 Beslutningsreferat af af Generalforsamlingen den 28. november 2017 Nyhedsbrev 2018-01 Formandens beretning 2017 Indkaldelse til generalforsamling 2017 Nyhedsbrev 2017-11 Nyhedsbrev 2017-10 Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 20. juni 2017 Nyhedsbrev 2017-09 Nyhedsbrev 2017-08 Nyhedsbrev 2017-07 Nyhedsbrev 2017-05 […]

Nyhedsbrev 2018-03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   01.03. 2018 Nyhedsbrev 2018 – 03         Nyhedsbrevet informerer om:   Skraldemændenes arbejdsmiljø. Reservedele til det gamle affaldsstativ. Containerpladsen fra d. 1. 3. 2018. Legepladspuljen. Stor tak til…   Containerplads information (PDF)   1. Skraldemændenes arbejdsmiljø. Med den nye affaldsordning, vil skraldemændenes arbejdsmiljø fremover blive håndhævet. Det er også […]

Nyhedsbrev 2018-02

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   7.02. 2018 Nyhedsbrev 2018 – 02         Nyhedsbrevet informerer om:             1. Vigtig information om den nye affaldssortering.           2. Kig i postkassen!   1. Vigtig information om den nye affaldssortering.   I disse dage omdeles biospande, sorteringsvejledning, mærkater mm. til […]

Beslutningsreferat af af Generalforsamlingen den 28. november 2017

Beslutningsreferat af Ordinær generalforsamling  i Grundejerforeningen Strandgårdsparken Tirsdag d. 28. november 2017.   Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   5. februar 2018   Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken Tirsdag den 28. november 2017, kl. 18.30   i Vibeholmsskolens Multisal   Beslutningsreferat:                              1.              Valg af dirigent, samt stemmetællere          Velkomst ved formand Pernille Møller.               […]

Nyhedsbrev 2018-01

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   25.01. 2018 Nyhedsbrev 2018 – 01         Nyhedsbrevet informerer om:   Fastelavnsfest aflyst. Topplader på skralderum fra Friberg. Containerpladsen. Den nye affaldssortering. Bestyrelsen her og nu.   1. Fastelavnsfest aflyst. Vi ved det er en meget sen udmelding, men vi har afventet om salen på Strandgårdsskolen ville blive klar […]